Le sale conferenze Motus Animi

venerdì 28 marzo 2014

58° Congresso Nazionale SIGM - 25,26 aprile TIRANA


Questa edizione del 58°Congresso nazionale della Società Italiana di Ginnastica medica, si svolgerà a Tirana presso l'Aula conferenze de l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio".
Ky edicion i Kongresit të 58-të Kombëtar të Shoqërisë italiane të gjimnastikës mjekësore do të zhvillohet në Tiranë në Konferencën e Aula Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë."

Contattare la segreteria organizzativa per ogni informazione:
Kontaktoni sekretariatin organizimin për informacion të mëtejshëm:

MOTUS ANIMI
info@motusanimi.com
0832.521300